دوری دوستی های کوچیکو از دل میبره ، ولی به دوستیهای بزرگ عظمت میده ، مثل باد که یه کبریت رو خاموش میکنه ولی شعله ی آتش رو بیشتر میکنه ....

♥♥♥

دوستی تکرار دوستت دارم نیست ، دوستی فهمیدن ناگفتنی های کسیست که دوستش داری.

♥♥♥

ای رفیق مهربان هر شب دعایت میکنم ، گرندارم ثروتی جانم فدایت میکنم.

♥♥♥

اگر همون قدر که ستاره در آسمون هست ماه بود، باز هم آسمون بدون تو سیاه بود!

♥♥♥

اگر کسی یک‌بار به تو خیانت کرد، این اشتباه از اوست. اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه از توست!