یاد تو چندیست که مهمانم شده ، خاطراتت آفت جانم شده

هر چه میگویم سخن از یاد توست ، در سکوت من فقط فریاد توست

♥♥♥

تحملی که داده بودی داره تموم میشه / مگه نگفتی همه جا مال منی تا همیشه

دلم داره شور میزنه ، این دل رو بی خبر نذار / تورو خدا با خوبی هات روی هیچ دلی اثر نذار .

♥♥♥

قسم به هرچی بارون شدیده / به هر بی پناه و نا امیده

تو که قلبت مثل برفا سفیده / نرنج از من آخه از تو بعیده

♥♥♥

هیچ فکر کردی اگه هر ماه قبض کارکرد قلبمون رو میدادن

کدوم یکی از ما عاشقتر بودیم !؟

♥♥♥

چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است

شرم دارم که شکایت بکنم از تنهایی . . .

♥♥♥

هر نگاهت ز روشنی کار ستاره میکند

هرکه دوباره بیندت ، عمر دوباره میکند . . .

♥♥♥

همیشه میخواستم مالک قلبت باشم ، نه مستاجرش !

                                                                           ♥♥♥

ماه عشق است بیا عاشق شویم ، عاشق آن خدای خالق شویم

چون به درگاهش کشیم دست نیاز ، مهربان باشد شویم ما بی نیاز . . .

♥♥♥

میخوام روی حرفم هنوز ایستاده باشم / بذار دوستت دارم رو هزار بار گفته باشم

بخوای تا قیامت می گم دوستت دارم رو / بهونه ای نمی خوام به دستت داده باشم

ما که گفتیم هزار بار تو یک بار هم نگفتی / ولی نزدیکه اون روز که به دامم بیفتی . . .

                                                                           ♥♥♥

وقتی پروانه ی عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد

تازه قصه ی زندگی شروع می شود ، زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد . . .

♥♥♥

تردیدها به ما خیانت می کنند تا به آنچه که لیاقتشان را داریم نرسیم . . .