تمامی زنها به دلایل زیر جنسیت رایانه را مرد دانسته‌اند:

... وقتی به آن عادت می‌کنیم گمان می‌کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستیم.

... با اینکه داده‌های زیادی دارند اما نادانند.

... قرار است مشکلات را حل کنند، ولی در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشان هستند.

... همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه می‌شوید که اگر صبر کرده بودید، مورد بهتری نصیبتان می‌شد.


تمامی مردها به دلایل زیر جنسیت رایانه را زن دانسته‌اند:

... به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی‌آورد.

... کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی‌آورد.

... کوچکترین اشتباهات ر
ا در حافظه درازمدت خود ذخیره می‌کنند تا بعدها تلافی کنند.

... همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پولتان را صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید.