اگه خواستی بوسم کنی به نکات زیر توجه کن :

.

.

دیدی میخوایی بوسم کنی!!!! خجالت نمیکشی؟

@@@@@@

اگه میخوایی دوست داشته باشم

برو پایین :

.

.

... دیدی حالا کمبود محبت داری!!

@@@@@@

اگه یه روز چشات پر اشک شدو نیاز به شونه کسی داشتی

.

.

اصلا رو من حساب نکن چون شونه مثل مسواک یه وسیله شخصیه

@@@@@@

برو پایین

.

.

برو بالا! ( اس ام اس ورزشی )

@@@@@@

هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را

.

.

هیجان زده نشو پشت خاور نوشته بود

@@@@@@

سلام عزیزم، خوبی؟ اگه دلت برام تنگ شده ساعت ۹ بیا تا با خودم ببرمت

.

.

آخه تازگیا تو شهرداری استخدام شدم

@@@@@@

این سیب ، بهترین سیب ، شکل سیب ، سر سیب ، کار سیب ، گذاشتن سیب ، یه سیب ، بچه سیب ، دوست داشتنیه سیب

.

.

( حالا سیب رو حذف کن )

@@@@@@

اگه تو با من باشی ... چراغ خونم باشی

.

.

انقدر روشن خاموشت میکنم تا بسوزی

@@@@@@

یه لحظه پشتتو رو به طرف من کن

.

.

اااااه ، میدونستم . آخه خر ما از کره گی دم نداشت!