تا هر جا که بری باهاتم! تنهات نمیذارم ! تا آخرش باهاتم !

.

.

.

سایپا همپای مهربان ایرانیان

◘◘◘◘

نگاهت مهربونه نازنینم / ابروهات کمونه نازنینم

بکش بالا که بردی آبرومو / دماغت آویزونه نازنینم

◘◘◘◘

سلام ، خوبی ؟ یه سوال شرعی داشتم ، دیشب خواب تو رو دیدم !

آیا نماز وحشت بر من واجب است !؟؟

◘◘◘◘

ای با صفا / تورا زنم صدا /  اس ام اس میدادی گدا / اگر داشتی وفا

◘◘◘◘

جریان چیه که جسد اونایی که ادعا میکنن برای ما میمیرن ، هیچوقت پیدا نمیشه !؟

◘◘◘◘

میگن خوشتیپ ها عمرشون کوتاهه!! خوش به حالت حالا حالا ها زنده ای !!!