حکایت عشق حکایت جالبی است فراموشدگان هیچگاه فراموش کنندگان را فراموش نخواهند کرد .

SMS LOVELY♥♥♥

تو ای معنای انتظار یک لحظه بایست ، دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست،

لطف کن یک لحظه بایست و فقط یک جمله بگو : " تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست ؟! "

SMS LOVELY♥♥♥

بازی روزگار را ببین تو چشم میزاری و من قایم میشم، تو یکی دیگه رو پیدا می کنی و من برای همیشه گم می شم .

SMS LOVELY♥♥♥

غربت را نباید در الفبای شهر جستجو کرد همین که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت تو غریبی .

SMS LOVELY♥♥♥

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم، با اشک تمام کوچه ها رو تر کردم،دیشب که سکوت خانه دلگیرم کرد، وابستگی را به تو باور کردم .